Medicin mod fedme: Orlistat 60mg, 120mg Anvendelse, bivirkninger og dosering. Pris i onlineapotek. Generisk medicin uden recept.

Hvad er Orlistat 120mg, og hvordan virker det?

Orlistat er en gastrointestinal lipasehæmmer, der virker ved at blokere optagelsen af 25 % af fedtet i et måltid og bruges til vægttab hos overvægtige voksne, 18 år og ældre, når det bruges sammen med en diæt med lavt kalorieindhold og fedtfattigt.

 • Orlistat er tilgængelig under følgende forskellige mærkenavne: Alli og Xenical.

Hvad er doser af Orlistat 60mg?

Doser af Orlistat :

Doseringsformer og styrker for voksne og pædiatriske

Kapsel

 • 60 mg (Alli)
 • 120mg (Xenical)

Doseringsovervejelser – bør gives som følger :

Fedmehåndtering

Indiceret til patienter med BMI over 30 kg/m² før behandling eller BMI større end 27 kg/m² ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer eller sygdomme (f.eks. hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidæmi)

Voksen

 • Rx (Xenical): 120 mg oralt hver 8. time med hvert fedtholdigt måltid (under eller op til 1 time efter måltidet), doser større end 120 mg tre gange dagligt viser ingen yderligere fordele
 • Håndkøb (OTC) (Alli): Op til 60 mg oralt hver 8. time med hvert fedtholdigt måltid

Børn under 12 år: Sikkerhed og effekt ikke fastlagt

Børn 12 år og ældre:

 • Recept (Rx) (Xenical): 120 mg oralt hver 8. time med hvert fedtholdigt måltid (under eller op til 1 time efter måltidet), doser større end 120 mg tre gange dagligt viser ingen yderligere fordele
 • Håndkøb (OTC) (Alli): Op til 60 mg oralt hver 8. time med hvert fedtholdigt måltid

Kun effektiv som et supplement til kaloriebegrænsning, øget fysisk aktivitet og adfærdsændring

Se også Administration og advarsler (oversigt over lægemiddelinteraktioner)

Hvad er bivirkninger forbundet med at bruge Orlistat 60mg?

Almindelige bivirkninger af Orlistat 60mg omfatter:

 • Fedtede pletter på undertøj

Andre bivirkninger af orlistat omfatter:

 • Gas (flatulens) med udledning
 • Fedt/fedtet afføring
 • Øget afføring
 • Fækal inkontinens/manglende evne til at kontrollere afføring
 • Haster afføring
 • Løs afføring
 • Lerfarvede afføring
 • Diarré
 • Rektale smerter
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Nedsat absorption af fedtopløselige vitaminer og beta-caroten
 • Leversvigt
 • Oxalat nefropati
 • Leukocytoklastisk vaskulitis
 • Øget antal afføringer
 • Mavesmerter
 • Svaghed
 • Mørk urin
 • Kløe
 • Mistet appetiten
 • Gulfarvning af hud eller øjne (gulsot)
 • Problemer med dine tænder eller tandkød
 • Forkølelsessymptomer (tilstoppet næse, nysen, hoste, feber, kulderystelser, ondt i halsen, influenzasymptomer)
 • Hovedpine
 • Rygsmerte
 • Udslæt

Dette dokument indeholder ikke alle mulige bivirkninger, og andre kan forekomme. Spørg din læge for yderligere oplysninger om bivirkninger.

Hvilke andre lægemidler interagerer med Orlistat 60mg?

Hvis din læge har bedt dig om at bruge denne medicin, er din læge eller apotek muligvis allerede opmærksom på eventuelle lægemiddelinteraktioner og overvåger dig muligvis for dem. Du må ikke starte, stoppe eller ændre doseringen af nogen form for medicin, før du først har tjekket med din læge, sundhedsplejerske eller apotek.

 • Orlistat har ingen kendte alvorlige interaktioner med andre forskellige lægemidler.
 • Orlistat 120mg har ingen kendte alvorlige interaktioner med andre forskellige lægemidler.
 • Orlistat 60mg har moderate interaktioner med mindst 65 forskellige lægemidler.
 • Orlistat har milde interaktioner med mindst 21 forskellige lægemidler.

Denne information indeholder ikke alle mulige interaktioner eller negative virkninger. Inden du bruger dette produkt, skal du derfor fortælle din læge eller apotek om alle de produkter, du bruger. Hold en liste over al din medicin med dig, og del disse oplysninger med din læge og apotek. Kontakt din sundhedspersonale eller læge for yderligere medicinsk rådgivning, eller hvis du har helbredsspørgsmål, bekymringer eller for mere information om denne medicin.

Hvad er advarsler og forholdsregler for Orlistat?

Advarsler

Denne medicin indeholder orlistat. Tag ikke Alli eller Xenical, hvis du er allergisk over for orlistat 60 mg eller nogen af ingredienserne i dette lægemiddel.

Holde utilgængeligt for børn. I tilfælde af overdosis, få lægehjælp eller kontakt et giftkontrolcenter med det samme.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed
 • Graviditet
 • Kronisk malabsorptionssyndrom
 • Kolestase

Virkningerne af stofmisbrug

 • Oversættelsesindhold

Kortsigtede effekter

 • Se "Hvad er bivirkninger forbundet med at bruge Orlistat?"

Langsigtede effekter

 • Se "Hvad er bivirkninger forbundet med at bruge Orlistat 120mg?"

Forsigtig

 • Hvis et måltid glemmes eller ikke indeholder fedt, bør dosis udelades.
 • Dagligt fedtindtag (30 % af kalorierne), kulhydrat og protein bør fordeles jævnt over 3 hovedmåltider.
 • Bemærk: Et multivitamintilskud (inklusive vitamin A, D, E, K) anbefales.
 • Postmarketing rapporter om alvorlig leverskade med hepatocellulær nekrose eller akut leversvigt med nogle tilfælde resulterende i levertransplantation eller død.
 • Anamnese med hyperoxaluri eller calciumoxalat nefrolithiasis; tilfælde af oxalat nefrolithiasis og oxalat nefropati med nyresvigt er blevet rapporteret.
 • Væsentligt vægttab kan øge risikoen for kolelithiasis.
 • Udeluk organiske årsager til fedme (f.eks. hypothyroidisme), før du ordinerer behandling.
 • Kan øge gastrointestinale hændelser, når du tager en kost med højt fedtindhold (mere end 30 % af de samlede daglige kalorier fra fedt).
 • Diabetes mellitus.
 • Undgå med anorexia nervosa eller bulimi.
 • Oversigt over lægemiddelinteraktioner:
  • Cyclosporin: Administrer cyclosporin 3 timer efter orlistat
  • Levothyroxin: Indgives med 4 timers mellemrum; overvåges for ændringer i skjoldbruskkirtelfunktionen
  • Amiodaron oral: En farmakokinetisk undersøgelse viste reduceret amiodaron og desethylamiodaron systemisk eksponering ved samtidig administration med orlistat
  • Antiepileptika (AED'er): Kramper rapporteret ved samtidig administration af AED'er og orlistat; overvåge serum AED-niveauer
  • Antiretrovirale lægemidler: Tab af virologisk kontrol er blevet rapporteret hos HIV-inficerede patienter, der tager orlistat samtidig med antiretrovirale lægemidler; HIV RNA-niveauer bør overvåges hyppigt hos patienter, der tager orlistat 60 mg og antiretrovirale lægemidler; Hvis HIV-virusmængden stiger, skal du seponere orlistat
  • Warfarin
   • Vitamin K-absorption kan være nedsat med orlistat
   • Rapporter om nedsat protrombin øget INR og ubalanceret antikoagulantbehandling, der resulterer i en ændring af hæmostatiske parametre, har været ved samtidig administration af orlistat 60 mg og antikoagulantia
   • Patienter på kronisk stabile doser af warfarin eller andre antikoagulantia, som får ordineret orlistat 60 mg, bør overvåges nøje for ændringer i koagulationsparametre
  • Vitamintilskud
   • Orlistat 120mg kan reducere absorptionen af nogle fedtopløselige vitaminer og beta-caroten
   • Instruer patienten i at tage et multivitamin indeholdende fedtopløselige vitaminer for at sikre tilstrækkelig ernæring
   • Tag vitamintilskuddet mindst 2 timer før eller efter indtagelse af orlistat, såsom ved sengetid

Graviditet og amning

 • Brug ikke orlistat under graviditet. De involverede risici opvejer de potentielle fordele. Der findes sikrere alternativer. Vægttab giver ingen potentiel fordel for en gravid kvinde og kan resultere i fosterskader. En minimumsvægtøgning, og intet vægttab, anbefales i øjeblikket til alle gravide kvinder, inklusive dem, der allerede er overvægtige eller fede.
 • Det vides ikke, om orlistat 60 mg fordeles i modermælk. Orlistat 60mg anbefales ikke til brug under amning.